سامانه ایکسیکال

با توجه به گستردگی حجم دیتاها و نیز با ارزش بودن زمان در عرصه معاملات اهمیت وجود ابزارهای هوشمند جهت رصد و گزارش دهی لحظه امری بدیهی می باشد. این سامانه کلیه بازار را رصد نموده و بعنوان کمکی برای بحث تحلیل تکنیکال در خدمت مردم و تحلیلگران بوده و به ما این امکان را می دهد تا در لحظه بهترین تصمیم، در خصوص مدیریت ثروت را صورت دهیم.