معرفی سامانه سهند(سامانه هوشمند نظارتی داده ها)

سامانه سهند با استفاده از تکنولوژی هوش مصنوعی توانسته است که کلیه رفتارهای صورت گرفته در بازار سرمایه را رصد نماید و تمامی معاملات با توجه به حجم بالای آن توسط هوش مصنوعی پردازش، تحلیل و ذخیره می شوند سپس اطلاعات بدست آمده را در حوزه های لازم جهت استفاده در اختیار کارشناسان مربوط قرار دهد.

از جمله زمینه های مورد استفاده را می توان:

  • حوزه نظارت
  • حوزه تحلیل و بررسی بازار
  • ابزار کمکی برای نهاد های ملی
  • و…