سامانه راوی

یکی از موارد مهم در حوزه سرمایه گذاری،پایین آوردن ریسک آن به وسیله تحیلی های درست و انتخاب صحیح می باشد. یکی از اصلی ترین موضوعات بحث بنیادی بودن سهم های انتخابی می باشد که بایستی قبل از هرگونه اقدام توسط کارشناسان مورد بررسی قرارگیرد که این امر با توجه به حجم بازار و نیز کمبود زمان کافی، امری نشدنی و غیرممکن می باشد. سامانه راوی این امر را تسهیل کرده و این امکان را فراهم ساخته تا در لحظه بتوان گزارش ها و تحلیل های لازم را در اختیار سرمایه گذار و یا معامله گر قرار­دهد.