بازارهای اولیه چیست؟ قبل از انتشار سهام عادی به وسیله شرکت، مجوز انتشار سهام باید به وسیله هیأت مدیره و سهامداران فعلی شرکت تأیید شود پس از تصویب ، سهام جدید با کمک موسسات تأمین سرمایه و از طریق بازار های اولیه سهام به سهامداران فعلی و سرمایگذاران جدید عرضه میشود. پس از انتشار سهام ، سهام در بازارهای ثانویه(از قبیل بورس سهام نیویورک یا نزدک)معامله میشود.

در این بخش فرایند عرضه سهام در بازارهای اولیه را بررسی خواهیم کرد . سپس بازارهای ثانویه را توضیح داده و فرایند معامله سهام در این بازارها را خواهیم کرد. در این میان به توضیح شاخص هایی خواهیم پرداخت که تغییرات ارزش بازارهای ثانویه سهام را نشان میدهند.

بازارهای اولیه

بازار اولیه به بازارهایی اطلاق میشود که شرکت ها به وسیله آن ها و با انتشار سهام جدید، به افزایش سرمایه خود اقدام میکنند. سهام جدید، به منظور تأمین نیازهای مالی ناشر و در ازای دریافت وجوه مالی (پولی) به سرمایه گذاران اولیه (تأمین کنندگان وجوه مالی) فروخته میشود. بیشتر معاملات بازارهای اولیه از راه موسسات تأمین سرمایه ( مانند مورگان استنلی یا لهمان برادرز) انجام میشود . موسسات تأمین سرمایه به عنوان واسطه میان شرکت ناشر( مصرف کنندگان وجوه مالی) و سرمایه گذارهای نهایی(تأمین کنندگان وجوه مالی ) قرار میگیرند.

مانند فروش اولیه اوراق قرضه موسسه تأمین سرمایه میتواند یا با استفاده از روش فرایند تضمین فروش ( در این روش موسسه تأمین سرمایه با خرید کلی سهام تازه منتشر شده با قیمت ثابت ، فروش کل سهام را تضمین می کند)و یا از با روش تعهد به نهایت تلاش ( در این روش موسسه تأمین سرمایه ، برخلاف روش تضمین فروش ، فروش سهام با قیمت معینی را تضمین نمیکند بلکه سعی میکند تا حد امکان سهام منتشر شده را عرضه و توزیع کند) برای فروش سهام اقدام کند.

در روش فرایند تضمین فروش ، موسسه تأمین سرمایه با قیمت تضمین شده ای ( که به آن قیمت دریافتی خالص گفته میشود) اقدام به خرید سهام از ناشر کرده و آن را با قیمت بالاتری ( که به آن قیمت دریافتی ناخالص گفته میشود) به سرمایه گذاران می فروشد. تفاوت میان قیمت دریافتی خالص و قیمت دریافتی ناخالص ( که به آن شکاف قیمتی تضمین کننده گفته میشود) همان مبلغی است که هزینه ها و ریسکی را که موسسه تأمین سرمایه با آن مواجه میشود پوشش میدهد.

  شرح کاملی از مفهوم و منظور تحلیل تکنیکال و بنیادی را بخوانیم

سندیکا چیست؟

به طور معمول یک موسسه تأمین سرمایه برای فروش و توزیع اوراق بهادر منتشر شده جدید از موسسات تأمین سرمایه دیگری کمک میگیرد. که به آن سندیکا گفته میشود . برای مثال، اعلامیه (سنگ قبر) انتشار سهام عادی نشان داده شده است، بیانگر انتشار ۲۹۵/۱۵ میلیون سهم از سهام عادی شرکت مداستز است که در آن سندیکایی متشکل از نام شش موسسه تأمین سرمایه درگیر در این فرایند فهرست شده اند. در این اعلامیه ، نام موسسات تأمین سرمایه براساس میزان مشارکت آنها در فروش سهام جدید درج شده است. در این اعلامیه اسامی موسسات سرمایه ای که با حروف درشت نوشته شده است (در این مثال ، موسسات تأمین سرمایه مورگان استنلی و لهمان برادرز) موسسات تأمین سرمایه ارشد سندیکا گفته میشود.

این شرکت ها از طرف سندیکا مذاکرات مستقیم با شرکت ناشر را به عهده دارند. پس از اینکه شرایط مربوط به اوراق بهادی تنظیم و تدوین شد. هر عضوی از سندیکا ف باتوجه به میزان مشارکت خود ، مسئول فروش سهام منتشر شده خواهد بود این کار سبب میشود ریسک ناشی از عدم فروش سهام منتشر شده جدید و ریسک نوسان قیمتی ف بین چندین موسسه تأمین سرمایه توزیع شود. همچنین وجود سندیکا ( مجموعه ای از موسسات تأمین سرمایه) باعث دسترسی گسترده تر به سرمایه گذارهای بالقوه میشود.

فروش سهام در بازار اولیه می تواند مربوط به یک شرکت خصوصی باشد که برای اولین بار و برای تبدیل شدن به شرکت سهامی عام ، به انتشار سهام اقدام کرده است . به این اوراق جدیدی که برای اولین بار منتشر میشوند عرضه اولیه اوراق بهادر گفته میشود.

  نگاهی گذرا به بورس و روش های تصمیم گیری (قسمت دوم)

حق تقدم خرید سهام

در بازارهای اولیه زمانی که سهام جدیدی منتشر میشود،قانون های شرکتی در برخی از ایالت های آمریکا و اساسنامه شرکت ها ، حق تقدم خرید سهام را برای سهامداران فعلی قائل میشود به این معنا که در عرضه مجدد اوراق بهادر ، قبل از اینکه سهام به سرمایه گذاران بیرونی عرضه شود. ابتدا باید به سهامداران موجود عرضه شود تا ترکیب مالکیت آنها در شرکت حفظ شود. حق تقدم خرید این اجازه را به سهامداران فعلی می دهد که بتوانند سهام منتشر شده جدید را با قیمت بازار خریداری کنند. سهامداران میتوانند برگه های حق تقدم خرید سهام خود را اعمال کرده و یا آن را بفروشند. این کار موجب میشود هزینه توزیع سهام جدید ، برای شرکت کاهش یابد( به عبارت دیگر، شرکت دیگر هزینه های مربوطبه تضمین فروش اوراق بهادر را نخواهد داشت).

ثبت اوراق بهادر:  در فروش عمومی سهام در بازار اولیه وقتی که شرکت ناشر و موسسه تأمین سرمایه در خصوص انتشار سهام نصمیم گرفتند. موسسه تأمین سرمایه باید براساس قانون مصوب سال ۱۹۳۴ بورس و اوراق بهادر به اخذ تأییدیه کمیسیون بورس و اوراق بهادر (SEC) اقدام کند. ثبت سهام میتواند دربرگیرنده فرایند طولانی باشد. این فرایند با تهیه سند ثبت نام که باید در کمیسیون بورس و اوراق بهادر تکمیا شود، شروع میشود. سند ثبت شامل اطلاعاتی در خصوص ماهیت کسب وکار ناشر ، شرایط و ویژگی های کلیدی اوراق بهادر که باید منتشر شود. ریسک های مرتبط با اوراق بهادر و پیشینه مدیریت است.

پیش نویس کتابچه پذیره نویسی سهام چیست؟

تمرکز اصلی سند ثبت بر افشای کامل اطلاعات مربوط به شرکت و اوراق بهادری است که در سطح گسترده ای به عموم عرضه خواهد شد. همزمان با تهیه سند ثبت بوسیله ناشر و موسسه تأمین سرمایه برای کمیسیون بورس و اوراق بهادر ویرایش اولیه کتابچه پذیره نویسی که در اصطلاح به آن پیش نویس کتابچه پذیره نویسی سهام گفته میشود. نیز باید آماده شود پیش نویس کتابچه پذیره نویسی سهام شبیه سند ثبت است، اما در بین خریداران بالقوه سهام توزیع میشود . پیش نویس کتابچه پذیره نویسی سهام همان ویرایش اولیه آگهی پذیره نویسی رسمی و نهایی است که به محض ثبت سهام در کمیسیون بورس اوراق بهادر ، چاپ میشود.

  بهترین زمان خرید و فروش در بازار بورس

پس از ارسال سند ثبت کمیسیون بورس و اوراق بهادر ۲۰ روز فرصت دارد تا اطلاعات اضافی و یا هر گونه تغییر احتمالی را درخواست کند. آن دسته از شرکت هایی که برای اولین بار به انتشار سهام اقدام میکنند حتی اگر چندین ماه در انتظار ثبت به وسیله کمیسیون بورس اوراق بهادر باشند. این حالت بیشتر زمانی اتفاق می افتد که کمیسیون بورس اوراق بهادر درخواست اعمال تغییرات و یا اطلاعات اضافی در خصوص پیش نویس کتابچه پذیره نویسی کرده باشد. با این حال شرکت هایی که با فرایند ثبت آشنا هستند می توانند در عرض چند روز این فرایند را سپری کنند به این دوره بازنگری به طور معمول دوره انتظار گفته میشود.

وقتی که کمیسیون بورس اوراق بهادر رضایت خود را از سند ثبت اعلام کرد اقدام به ثبت اوراق بهادر می کند. در این هنگام ناشر( به همراه موسسه تأمین سرمایه) قیمت نهایی فروش سهام را تعیین کرده. آگهی پذیره نویسی رسمی را چاپ کرده و آن را برای خریداران بالقوه سهام ارسال میکند. به محض انتشار آگهی پذیره نویسی ( اغلب یک روز بعد از تصویب به کمیسیون بورس و اوراق بهادر  در بازار اولیه) سهام قابل فروش خواهد بود.

پیج اینستاگرام ما را دنبال کنید
به این مقاله توجه کنید:منظور از بازار مالی و آشنایی با انواع بازارهای مالی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *