بسم الله الرحمن الرحیم

هوش مصنوعی لحظه پرداز ماهان

امروزه ورود تکنولوژی به تمامی جنبه های زندگی انسان موجب تغییرات شگرفی شده است که نیازی به گفتن ندارد. یکی دیگر از جنبه هایی که هنوز به صورت جدی توسط تکنولوژی دست خوش تغییرات اساسی نشده است بازار سرمایه ایران می باشد.

لحظه پرداز ماهان پیشرو در استفاده از هوش مصنوعی و پردازش لحظه ای اطلاعات مالی، ماموریت خود را بر هدایت و راهبری تکنولوژی برای ورود هر چه قوی تر و هوشمندانه تر به این زمینه بنا نهاده است.

یکی از محصولات این بستر هوش مصنوعی تحلیل لحظه ای اطلاعات بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به نحوی که بتوان از اطلاعات تولید شده توسط معاملات روزانه توسط خریداران و فروشندگان حقیقی و حقوقی در بورس تهران در بستر هوش مصنوعی به دانش جامعی از وضعیت لحظه ای بازار رسید.

این دانش تولید شده توسط کاوش در داده های بازار سرمایه ایران یکی از مصداق های ورود تکنولوژی به عرضه بازار سرمایه داخلی می باشد که کمک عظیمی برای پیش بینی هر چه دقیق تر روند کلی بازار مورد استفاده قرار می گیرد.

دانش تولید شده در سه سطح طبقه بندی می گردد: سطح اول کل بازار، سطح دوم صنایع و در نهایت سطح سوم نماد. به صورتی که اگر اتفاقی در کل بازار رخ دهد به سادگی می توان منشاء آن را در صنایع جست و در پی آن به سهم یا سهامی که از این اتفاق تاثیر گرفته اند رسید و بعد از این ریزبینی، به تببین علل و دلایل اتفاق کل بازار به صورت ریز به ریز و با جزئیات بالا پرداخت.

این یکی از مصادیق استفاده از هوش مصنوعی در صنعت مالی بالاخص بازار سرمایه بود. لحظه پرداز ماهان طراحی و اجرای پروژه های جدید خود را نیز برای استفاده و ورود هر چه بیشتر تکنولوژی به این عرضه آغاز نموده است. امید آن است که بتوان با استفاده از تکنولوژی و هوش مصنوعی زمینه ساز اتفاق های مثبتی در این زمینه اقتصادی باشیم.